Adresa sídla :

 

SPACE UP s.r.o., Senická cesta 33, 974 01 Banská Bystrica

IČO : 36846511 DIČ : 2022462156 IČ DPH : SK 2022462156

IBAN : SK94 1100 0000 002947003633

Slovensko

 
E-mail
 
Telefón

Adresa prevádzky :

Príboj 779

Slovenská Ľupča-Biotika

976 13

 
 
E-mail
 
Telefón