CORTEN - DESIGN

Pomaly korodujúca, teda hrdzavejúca oceľ. Známa pod obchodnou značkou CORTEN, alebo ako CORTEN oceľ.

 

Corten design   

 • použitie ocele Corten umožňuje výrazné zredukovanie hrúbky materiálu a tým značné zníženie hmotnosti

 • táto vrstva patiny má peknú estetickú hrdzavohnedú farbu, mení odtieň v priebehu rokov a v závislosti od poveternostných vplyvov

 • patina na jednej strane poskytuje ochranu proti agresívnym vplyvom atmosférických faktorov, na druhej strane plní estetickú funkciu

Výhody materiálu CORTEN

  • Odolné voči poveternostným vplyvom

  • Sú mimoriadne stabilné a tvarovo stále

  • Ľahko udržiavateľné

  • Majú dlhoročnú životnosť

  • Môže sa použiť bez ďalšej úpravy 

  • Možnosť povrchovej úpravy lakovaním

      Typy CORTEN ocele

 • Rozlišujeme 3 typy ocele Corten: A-B-C, každý typ má rozličné charakteristické vlastnosti, špecifickú hrúbku a použitie.

 • Corten A je vhodný najmä na architektonické prvky. Je to oceľ, ktorá sa používa pre mestský mobiliár z kolekcií Corten. Pre mestský mobiliár si môžete vybrať medzi neošetrenou oceľou Corten alebo oceľou Corten, ktorá podlieha špeciálnej úprave „anti-washout” pre zabezpečenie nezmývateľnej ochrany (odporúča sa).

 • Typ B a C, sa najlepšie hodia na projekty s vysokou mierou namáhania.

Naše realizácie

 • Park Hronsek - corten lavičky, kôš, stojany
 • Coten fasáda, fontána, rozvodová skriňa
 • Corten terasa, fasáda, rozvodová skriňa, regále
 • Corten bar
 • Corten výrobky
 • Corten rozvodové skrine, YIT BA
 • Corten gril

Farebnosť

Využitie CORTEN - ocele

Medzi typické aplikácie CORTEN ocele patria dopravné kontajnery a cisterny, mosty, výmenníky tepla, komíny a samozrejme tenkostenné profily používané pre opláštenie budov. Napriek tomu, že oceľ Corten prechádza procesom oxidácie je veľmi vhodná ako materiál na mestský mobiliár a dokonca aj na CORTEN lavičky.

Využitie CORTEN - ocele

 • Umelecké diela, plastiky
 • Fasádne prvky objektov
 • Obklady striech, stropov, pultov…
 • Vonkajší nábytok, mestský mobiliár, logá firiem
 • Záhradná architektúra – múriky, záhony, kvetináče,…
 • Dekoratívne paravány, oplotenia a brány
 • Obloženie krbov, ohnísk a ich vybavenie
 • Vonkajšie schody a zábradlia
 • corten gril, corten fontána, corten lavičky, 

 • Pri používaní CORTEN ocele odolnej voči poveternosti je dôležité, aby projekt umožňoval dostatočné vetranie na zadnej strane plechu a tým sa predišlo korózii.

  Kvôli zaisteniu rovnomernej farby patiny musí byť z povrchu odstránený všetok olej, malta, zvyšky farby alebo špina. Všetky označenia sa musia vykonávať buď kriedou alebo farbami, ktoré sú rozpustné vo vode. Malo by byť vylúčené používanie kyslých čistiacich prostriedkov.

  Pred vznikom ochrannej vrstvy sa korózia z povrchu rozpustí v dažďovej vode. Konštrukcie by teda mali byť navrhované tak, aby odvádzaná voda neodfarbovala žiadne predmety.

  V konštrukciách, kde nie je oceľ bezprostredne vystavená poveternostným vplyvom, môže byť patina menej rovnorodá. Povrchová vrstva môže byť tiež nerovnomerná v konštrukciách vystavených významným miestnym zmenám teploty alebo keď vystavenie vplyvom nie je rovnaké na rôznych častiach konštrukcie, ako sú napr. oceľové povrchy pod odkvapmi.

  Kontaktujte nás